Hướng dẫn tài trợ

Tiếp nhận đóng góp bằng chuyển khoản:
Tên tài khoản
Số tài khoản (VND)
Số tài khoản (USD)
Số tài khoản (AUD)
Ngân hàng
Swift code
Tiếp nhận đóng góp bằng hiện vật:
Người liên hệ
Địa chỉ
Số điện thoại
Tiếp nhận đóng góp bằng chuyển khoản thông qua quét mã QR:
Mã QR được tạo tự động theo thông tin được điền vào form bên trái. Vui lòng kiểm tra kĩ trước khi quét.