Hướng dẫn tài trợ

Tiếp nhận đóng góp bằng chuyển khoản:
Tên tài khoản
Số tài khoản (VND)
Số tài khoản (USD)
Số tài khoản (AUD)
Ngân hàng
Swift code
Tiếp nhận đóng góp bằng hiện vật:
Người liên hệ
Địa chỉ
Số điện thoại
Tiếp nhận đóng góp bằng chuyển khoản thông qua quét mã QR:
Mã QR được tạo tự động theo thông tin được điền vào form bên trái. Vui lòng kiểm tra kĩ trước khi quét.

Quy trình tiếp nhận tài trợ và thanh toán

Hãy chung tay với chúng tôi

(Các mục có dấu * là bắt buộc)