Hạnh phúc cho em

Dự án tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách dự án

Hạnh phúc đơn giản là khi ta sẵn sàng chia sẻ yêu thương
qua nụ cười hay bằng vật chất, cả người trao và người nhận đều thấy vui.

Hạnh phúc cho em

Hạnh phúc cho em

Dự án tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Quà tặng hạnh phúc

Quà tặng hạnh phúc

Dự án tặng quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vào những dịp đặc biệt.

Những con số ấn tượng

Với sự tin tưởng và đồng hành của các cá nhân, tập thể & tổ chức, Quỹ Hạnh phúc cho mọi người đã đạt được những con số ấn tượng (số liệu cập nhật đến 20/03/2023)

Báo cáo thu - chi

Với sự tin tưởng và đồng hành của các cá nhân, tập thể & tổ chức,
Quỹ đã đạt được những con số ấn tượng:

Số tiền được ủng hộ (VND)

Số tiền đã chi (VND)

Nhật ký ảnh - video

Bài viết mới