TẶNG EM TRÁI ❤️ HỒNG SỐ 453 | VÌ NHỊP ĐẬP TRỌN VẸN CHO CON
Đang quyên góp
TẶNG EM TRÁI ❤️ HỒNG SỐ 453 | VÌ NHỊP ĐẬP TRỌN VẸN CHO CON

16,843,969đ / 50,000,000đ
14/06/2024
33%
Lượt quyên góp
90
Đạt được
33%

Danh sách dự án

Hạnh phúc đơn giản là khi ta sẵn sàng chia sẻ yêu thương
qua nụ cười hay bằng vật chất, cả người trao và người nhận đều thấy vui.

Tặng em trái tim hồng

Tặng em trái tim hồng

“Tặng em trái tim hồng” là dự án tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn từ 0-16 tuổi trên phạm vi toàn quốc.

Quà tặng hạnh phúc

Quà tặng hạnh phúc

Chương trình tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào những dịp Lễ, Tết.

Những con số ấn tượng

Với sự tin tưởng và đồng hành của các cá nhân, tập thể & tổ chức, Quỹ Hạnh phúc cho mọi người đã đạt được những con số ấn tượng (số liệu cập nhật đến 14/06/2024)

61,16910,4004539
Báo cáo thu - chi
QUY HANH PHUC CHO MOI NGUOI - 6661166666666 (MB Bank)


Thống kê các khoản thu – chi của Quỹ theo thời gian thực

Số tiền được ủng hộ (VND)
Số tiền đã chi (VND)
Báo cáo thu - chi
QUY HANH PHUC CHO MOI NGUOI - 1166 (MB Bank)


Thống kê các khoản thu – chi của Quỹ theo thời gian thực

Số tiền được ủng hộ (VND)
Số tiền đã chi (VND)

Thư viện ảnh - video

Chương trình kêu gọi

Bài viết mới