HƯỚNG DẪN TÀI TRỢ

Quỹ Hạnh phúc cho mọi người tiếp nhận các hình thức tài trợ sau:
1. Tài trợ bằng tiền
Tên tài khoản: Quỹ Hạnh phúc cho mọi người
Số tài khoản: 66611 6666 6666
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Chi nhánh Mỹ Đình

2. Tài trợ bằng hiện vật
Người liên hệ: Quỹ Hạnh phúc cho mọi người
Địa chỉ: tầng 2, số 60, ngõ 9 Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0989 953 893