QUY TẮC HOẠT ĐỘNG
CỦA QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

Quỹ Hạnh phúc cho mọi người là Quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, lũ lụt và các đối tượng thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội (bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn).
Tất cả thành viên tham gia Quỹ cần hiểu rõ và áp dụng những Quy tắc ứng xử sau đây trong công việc thiện nguyện của quỹ.
Quy tắc 1: Mục đích, trách nhiệm và xưng danh
1.1. Mục đích:
– Thực hiện các hoạt động từ thiện phi lợi nhuận với mục đích “chia sẻ yêu thương”, mang “hạnh phúc”, “tương thân”, “tương ái” đến với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo trong xã hội.
1.2. Trách nhiệm:
– Giữ gìn uy tín, danh tiếng hoạt động “Từ thiện phi lợi nhuận”.
– Chung tay, góp sức cho các hoạt động của Quỹ với tôn chỉ “Chia Sẻ Yêu Thương” tới những hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ.
– Hoạt động vì mưu cầu hạnh phúc đến mọi người.
– Không sử dụng tên Quỹ vì mục đích cá nhân; sử dụng tên Quỹ vì mục đích xã hội của tập thể.
– Đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các thành viên tham gia Quỹ.
– Mở rộng vòng tay kết nối đến với mọi người.
1.3 Xưng danh:
– Thành viên tham gia không phân biệt tuổi tác, tôn giáo.
– Không phân biệt ngôi thứ, thứ tự, cấp bậc trong Quỹ; ngoại trừ các chức danh quản lý Ban điều hành Quỹ được xưng danh với mục đích ổn định hoạt động, duy trì hoạt động chung, bền vững của Quỹ.
Quy tắc 2: Đóng góp hoạt động
– Đóng góp từ các nhà hảo tâm bằng tiền mặt hoặc hiện vật xuất phát từ lòng hướng thiện, dù ít, dù nhiều cũng đều là việc làm đáng quý, đáng trân trọng.
– Tiền, hiện vật đóng góp được sử dụng hoàn toàn cho mục đích từ thiện và không sử dụng cho hoạt động quản lý Quỹ.
– Không sử dụng tiền, hiện vật đóng góp sai mục đích.
– Tiền, hiện vật đóng góp được cập nhật hàng ngày và công khai thu chi hàng tháng.
Quy tắc 3: Đối với công việc chuyên nghiệp
– Mỗi thành viên tham gia buộc tuân thủ các nội dung của Quy tắc hoạt động của Quỹ.
– Mỗi thành viên tham gia có trách nhiệm cùng giám sát, hỗ trợ nhau hoàn thành công việc hoạt động được giao phó nhanh chóng, hiệu quả.
Quy tắc 4: Tôn giáo và chính trị
– Quỹ Hạnh phúc cho mọi người là một tổ chức phi lợi nhuận, không phải là tổ chức tôn giáo, không phải là tổ chức chính trị và cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan tới tôn giáo và chính trị.
– Trang web của Quỹ cũng không đề cập đến các vấn đề tôn giáo và chính trị, các vấn đề nhạy cảm vi phạm luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quy tắc 5: Không phân biệt nhà hảo tâm
– Kính trọng và biết ơn tất cả các nhà hảo tâm đóng góp tài lực và vật lực cho Quỹ.
– Không phân biệt số tiền đóng góp nhiều ít hay hình thức đóng góp.
– Trân trọng đón nhận và quản lý sử dụng hiệu quả tiền đóng góp của các thành viên.
– Nhà hảo tâm có thể muốn nêu tên hoặc không muốn nêu tên, các đóng góp có thể vào quỹ từ thiện chung hoặc chỉ định dự án cụ thể.
– Nhà hảo tâm có quyền ràng buộc điều kiện cụ thể như cùng trực tiếp tham gia dự án với các thành viên của Quỹ hoặc giám sát thực hiện.
– Từ chối các đóng góp nếu nhà hảo tâm đính kèm những điều kiện không phù hợp như bắt buộc Quỹ phải quảng bá tên tuổi người đóng góp theo cách không hợp lý hoặc kêu gọi cho một hoạt động chống phá Nhà nước …
Quy tắc 6: Minh bạch, công khai thông tin Tài chính
– Tất cả thông tin hoạt động tài chính Quỹ đều được công khai trên trang Web của Quỹ định kỳ hàng tháng.
– Minh bạch trong mọi hoạt động thu chi.

Hội đồng quản lý Quỹ
(Đã thông qua)