QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

– Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 60, ngõ 9 Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 0989 953 893 (liên hệ chung)
0243 9016 555 (liên hệ về báo cáo, thu & chi)
– Email: hpcmn@hanhphucchomoinguoi.com
– Facebook Quỹ: https://www.facebook.com/QuyHPCMN
– Facebook Chủ tịch Quỹ: https://www.facebook.com/nguyenthanh.huong.566790