HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

Hạnh phúc đơn giản là khi ta sẵn sàng chia sẻ yêu thương qua nụ cười hay bằng vật chất, cả người trao và người nhận đều thấy vui

Xin hãy cứu lấy em

Xin hãy cứu lấy em là chương trình tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh dành cho các bạn nhỏ độ tuổi từ 0 đến 15 thuộc các gia đình nghèo. Đây là hoạt động thiện nguyện chính, xuyên suốt từ ngày thành lập quỹ cho tới nay.

Chi tiết Đóng góp

Quà tặng tình thương

Quà tặng tình thương là chương trình từ thiện tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào những dịp đặc biệt. Chương trình được tổ chức thường niên, chính yếu hiện có chương trình Vui Tết Trung Thu Cùng Em và Tết Yêu Thương.

Chi tiết Đóng góp

Trợ giúp giáo dục

Trợ giúp giáo dục là chương trình mà Quỹ đứng ra kêu gọi và thực hiện xây trường học tại khu vực miền núi khó khăn. Đây là chương trình Quỹ sẽ duy trì lâu dài với hi vọng đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người.

Chi tiết Đóng góp

HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

Hạnh phúc đơn giản là khi ta sẵn sàng chia sẻ yêu thương qua nụ cười hay bằng vật chất, cả người trao và người nhận đều thấy vui.

Xin hãy cứu lấy em

Xin hãy cứu lấy em là chương trình tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh dành cho các bạn nhỏ độ tuổi từ 0 đến 15 thuộc các gia đình nghèo. Đây là hoạt động thiện nguyện chính, xuyên suốt từ ngày thành lập quỹ cho tới nay.

Chi tiết Đóng góp

Quà tặng tình thương

Quà tặng tình thương là chương trình tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào những dịp đặc biệt. Chương trình được tổ chức thường niên, chính yếu hiện có chương trình Vui Tết Trung Thu Cùng Em và Tết Yêu Thương.

Chi tiết Đóng góp

Trợ giúp giáo dục

Trợ giúp giáo dục là chương trình mà Quỹ đứng ra kêu gọi và thực hiện xây trường học tại khu vực miền núi khó khăn. Đây là chương trình Quỹ sẽ duy trì lâu dài với hi vọng đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người.

Chi tiết Đóng góp

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG MÀ QUỸ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Với sự tin tưởng và đồng hành của các cá nhân, tập thể & tổ chức, Quỹ Hạnh phúc cho mọi người đã đạt được những con số ấn tượng (số liệu cập nhật đến tháng 27/5/2022)

Báo cáo thu - chi

HÌNH ẢNH – VIDEO

Ghi lại những cảm xúc, nụ cười, hạnh phúc của những con người được nhận cũng như những cá nhân, tổ chức đóng góp công sức, vật chất của mình cho từng hoạt động của quỹ.

Xem đầy đủ

HÌNH ẢNH – VIDEO

Ghi lại những cảm xúc, nụ cười, hạnh phúc của những con người được nhận cũng như những cá nhân, tổ chức đóng góp công sức, vật chất của mình cho từng hoạt động của quỹ.

Xem đầy đủ

Quà tặng tình thương

Xem thêm