Cảm ơn các thành viên và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Quỹ từ thiện HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI. Chúng tôi xin lưu ý các nhà hảo tâm các hình thức đóng góp sau:

  1. Tiếp nhận đóng góp bằng chuyển khoản

Tên tài khoản: Nguyễn Thanh Hương

Số tài khoản: 0590198999999

Ngân hàng: TMCP Quân Đội, PGD Mỹ Đình 1

  1. Tiếp nhận đóng góp bằng hiện vật

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thanh Hương

Điện thoại: 0913 217 019